Crida ara!
+34 934 108 114
+34 649 056 614

Avís legal, Privacitat i Protecció de Dades Personals

AVÍS LEGALPRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


1. INFORMACIÓ GENERAL

Dades generals i de contacte
:

OKAI BARCELONA®, és la marca registrada de l’activitat profesional de Néstor Centelles Durán (en endavant OKAI BARCELONA® ) , amb domicili fiscal a  C/Almogàvers, 201 1º 3ª CP 08018 de Barcelona, amb CIF: 46961771A, i donat d’alta al Règim General de Treballadors per compte propi o Autònoms.

Telèfon: +34 934 108 114
Correo electrònic: tours@okaibarcelona.com

 
2. PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

 
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, LOPD) i d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades publicat el 25 de maig 2016 (RGPD),i al Reglament RD-1720/2007, OKAI BARCELONA® ha adaptat els actuals tractaments de dades personals als canvis i novetats, sabent que la RGPD és una norma que substituirà l'actual LOPD a partir del 25 de maig del 2018, i en compliment de aquesta norma OKAI BARCELONA® l'informa que:


  Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Dades de contacte del Responsable:
 
Nom: OKAI BARCELONA®
Domicili: C/Almogàvers, 201 1º 3ª CP 08018 de Barcelona
Telèfon: +34 934 108 114
Correo electrònic: tours@okaibarcelona.com


  Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens faciliten amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin i / o facilitar als interessats informació de serveis del seu interès relacionades amb l’activitat de OKAI BARCELONA®. Les dades es conservaran fins que l'interessat sol·liciti la seva supressió, i pot sol·licitar-ho en qualsevol moment dirigint-se per correu electrònic o correu postal al responsable del tractament. L'alta del tractament comptarà també amb l'aprovació expressa de l'usuari.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 
En compliment de l'actual llei LOPD, adaptada al Reglament General de Protecció de Dades publicat el 25 de maig 2016, i al propi RGPD d'aplicació a partir del 25 de maig del 2018.
 
EL CONSENTIMENT VOLUNTARI, EXPRÉS, I PRÈVIAMENT INFORMAT de l'Interessat, atorga a OKAI BARCELONA®. el tractament de les seves dades personals.
L'interessat pot retirar el consentiment en qualsevol moment.
 
Aquest consentiment s'obtindrà de manera que l'interessat haurà de validar la casella de consentiment de la Política de Privacitat de OKAI BARCELONA®, en els formularis de contacte, i en alguns casos validant un enllaç (opt-in) de validació que s'enviarà per correu electrònic per obtenir la validació expressa de l'usuari al correu electrònic al que va ser registrat.
 
OKAI BARCELONA® es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal que recapti i del seu deure de guardar-així com a adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
 
OKAI BARCELONA® té l'obligació de facilitar les dades personals només a l'interessat dels mateixos, en qualsevol moment. En cas de no fer-ho l'interessat pot formular la seva queixa a OKAI BARCELONA®, i / o a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 
OKAI BARCELONA® té l'obligació de facilitar les dades personals quan per Obligació legal així li sigui requerit per l'autoritat legal competent.

 A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

OKAI BARCELONA® no cedeix les dades a tercers . OKAI BARCELONA®. té l'obligació de facilitar les dades personals quan per Obligació legal així li sigui requerit per l'Autoritat legal competent.  Amb el consentiment exprés de l'interessat, OKAI BARCELONA® pot utilitzar el servei d'Email Màrqueting de AWeber Systems Inc, el qual està a l'empara de l'acord EU-US Privacy Shield. Informació disponible en https://www.aweber.com/privacy.htm. L'única finalitat d'aquesta transferència és la gestió de les dades per a l'enviament d'informació puntual a l'interessat, relacionada amb els serveis de OKAI BARCELONA®.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

L'interessat pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre el Tractament de les seves dades a:
 
Dades de contacte del Responsable:
 
Nom: Néstor Centelles Durán. OKAI BARCELONA®
Domicili: C/Almogàvers, 201 1º 3ª CP 08018 de Barcelona
Telèfon: +34 934 108 114
Correo electrònic: tours@okaibarcelona.com
 
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a OKAI BARCELONA®. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
 
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. OKAI BARCELONA® deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 
Si l'interessat creu que hi ha un problema amb la forma en què estan manejant les seves dades té el dret de dirigir les seves reclamacions a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 
OKAI BARCELONA® no admet dades personals de persones que siguin menors d'edat. OKAI BARCELONA®. s'eximeix de qualsevol responsabilitat sobre un interessat menor d'edat que hagi enviat dades personals a OKAI BARCELONA®.
 
Tota la informació que vostè. Ens faciliti haurà de ser veraç. A aquests efectes Vè. Ens garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui. En tot cas serà Vè. L'únic responsable de totes les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar a OKAI BARCELONA®. o tercers per la informació que faciliti.

  3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL  

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de OKAI BARCELONA® o de tercers, sense que puguin entendre cedits cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la pàgina web.
Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de OKAI BARCELONA® o tercers, sense que pugui entendre que l'accés a la pàgina web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.
 

 
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat